ISSN 2310-130X; eISSN

 

 

Засновник і видавець: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Рік заснування: 2007

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19775-9575ПР від 15.03.2013 р.

Періодичність: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська, польська.

Галузь та проблематика: У журналі опубліковано статті з актуальних питань фізичного виховання різних груп населення, лікувальної фізичної культури, олімпійського та професійного спорту. Журнал є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисерта­ційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук з фізичного виховання та спорту (див. додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України№ 241 від 09.03.2016 р.).

Головний редактор - Альошина Алла Іванівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Відповідальний секретар - Бичук Ігор Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Адреса редакції: 43025, Україна, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

Тел.:+38(066)7046455; +38(098)1127270

E-mail: sportvisnyk@vnu.edu.ua