Редакційний штат

Альошина А. І. - доктор наук з фізичного ви­хо­вання і спорту, професор (Східноєвропейський на­ціональний уні­верситет імені Лесі Українки)   (головний редактор);

Цьось А. В. − доктор наук з фізичного виховання і спорту, про­фесор (Східноєвропейський національний універси­тет імені Лесі Українки);

Андрійчук О. Я. - доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор (Східноєвропейський національний універ­си­тет імені Лесі Українки) (заступник головного редактора);

Вільчковський Е. С. - доктор педагогічних наук, про­фе­сор, член-кореспондент АПН України (Східно­євро­пейський на­ціональний університет імені Лесі Українки);

Кашуба В. О. − доктор наук з фізичного виховання i спорту, професор (Національний університет фізичного виховання i спорту України);

Фурман Ю. М. – доктор біологічних наук, професор (Він­ницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);

Давидов В. Ю. - доктор біологічних наук, професор (По­ліський державний університет) (Білорусь);

Ахметов Р. Ф. - доктор наук з фізичного виховання i спорту, про­фесор (Житомирський державний університет імені Івана Франка);

Коцан І. Я.доктор біологічних наук, професор (Східноєвро­пейський національний університет імені Лесі Українки);

Козіна Ж. Л. - доктор наук з фізичного виховання i спорту, професор (Харківський національний педагогічний університет);

Лазарєва О. Б. - доктор наук з фізичного виховання i спорту, професор (Національний університет фізичного виховання i спорту України);

Валецький Ю. М. − доктор медичних наук, доцент (Во­линське обласне територіальне медичне проти­тубер­ку­льозне об’єднання);

Дорошенко Е. Ю. - доктор наук з фізичного виховання i спорту, доцент (Запорізький національний університет);

Сорока А. – доктор (Університет природничо-гуманітарних наук у м. Седльце, Польща);

Бичук І. О. - кандидат наук з фізичного ви­хо­вання і спорту, доцент (Східноєвропейський на­ціональний уні­верситет імені Лесі Українки) (відпо­відальний секретар);

Смолюк І. О. - доктор педагогічних наук, професор (Східноєвро­пейський національний університет імені Лесі Українки);

Гусак П. М. - доктор педагогічних наук, професор (Східноєвро­пейський національний університет імені Лесі Українки);

Пріма Р. М. - доктор педагогічних наук, професор (Східноєвро­пейський національний університет імені Лесі Українки);

Бєлікова Н. О. - доктор педагогічних наук, професор (Східно­європейський національний університет імені Лесі Українки) (заступник головного редактора);

Носко М. О.доктор педагогічних наук, професор, член-ко­респондент АПН України (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка);

Макогонов А. Н. – доктор педагогічних наук, професор (Академія спорту і туризму) (Казахстан);

Пасічник В. Р. − доктор педагогічних наук (Кельцинський гуманітарно-природничий університет імені Яна Коха­новського, філія в м. Пйотркуві-Трибунальському) (Польща);

Масловський Є. О.доктор педагогічних наук, про­фесор (Поліський державний університет) (Білорусь);

Карпюк Р. П. − доктор педагогічних наук, професор (Академія рекреаційних технологій і права).