№ 37 (2020)

Журнал є науковим фаховим виданням України, у якому можуть публікуватися результати дисерта-ційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук з фізичного виховання та спорту (див. додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.).

Опубліковано: 2023-06-28

Весь випуск